STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2222/QĐ-UBND 24-10-2023

Công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đợt 1, năm 2023

2 2221/QĐ-UBND 24-10-2023

Công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đợt 1, năm 2023

3 5485/TB-BNN-VPĐP 10-08-2023

Kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

4 39/KH-UBND 02-03-2023

Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên năm 2023

5 241/QĐ-UBND 08-02-2023

Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

6 240/QĐ-UBND 08-02-2023

Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022

7 195/KH-UBND 02-12-2022

Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên,  giai đoạn 2022-2025

8 04/QĐ-BCĐ 03-10-2022

Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Hưng Yên gian đoạn 2021-2025

9 171/KH-UBND 18-10-2022

Kế hoạch truyền thông phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025     

10 03/QĐ-BTC 29-09-2022

Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi "Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu" tỉnh Hưng Yên năm 2022

11 18/2022/QĐ-TTg 02-08-2022

Ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

12 1156/QĐ-UBND 27-05-2022

Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025

13 146/QĐ-UBND 17-08-2022

Công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

14 152/QĐ-UBND 19-01-2022

Công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15 181/KH-UBND 29-11-2021

Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025

16 2730/QĐ-UBND 29-11-2021

Kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trện địa bàn tỉnh Hưng Yên

17 14/KH-ĐTĐNTM 22-10-2021

Thẩm định các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

18 273/QĐ-UBND 10-02-2020

Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Hưng Yên năm 2019

19 23/TB-NTMHY 24-01-2004

Thông báo về việc họp đột xuất

20 163/KH-UBND 01-11-2021

Tổ chức cuộc thi "Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu" tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2025

21 2125/QĐ-UBND 06-09-2021

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Hưng Yên

22 2042/QĐ-UBND 24-08-2021

Thành lập Đoàn thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chi xã nông thôn nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

23 263/QĐ-TTg 22-02-2022

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

24 318/QĐ-TTg 08-03-2022

Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

25 319/QĐ-TTg 08-03-2022

Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025

26 2022/QĐ-UBND 20-08-2001

Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu nông thôn mới" tỉnh Hưng Yên năm 2021

27 320/QĐ-TTg 08-03-2022

Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025

28 321/QĐ-TTg 08-03-2022

Quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

29 116/KH-UBND 13-06-2022

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu" tỉnh Hưng Yên năm 2022

30 1154/QĐ-UBND 27-05-2022

Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025

LIÊN KẾT WEBSITE

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

BẢN ĐỒ HƯNG YÊN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 2959

Tổng lượt truy cập : 4960992

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI HƯNG YÊN

Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Lương Bằng - P. Hiến Nam - TP. Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 02213.3512388/ 02213.3511068