Văn bản chỉ đạo
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 108/KH-UBND 02-06-2022

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ-TU ngày 15/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX về Chương trình thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

2 122/KH-UBND 28-06-2022

Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu nông thôn mới" tỉnh Hưng Yên năm 2022

3 1153/QĐ-UBND 27-05-2022

Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025

4 1154/QĐ-UBND 27-05-2022

Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025

5 116/KH-UBND 13-06-2022

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu" tỉnh Hưng Yên năm 2022

6 321/QĐ-TTg 08-03-2022

Quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

7 320/QĐ-TTg 08-03-2022

Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025

8 2022/QĐ-UBND 20-08-2001

Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu nông thôn mới" tỉnh Hưng Yên năm 2021

9 319/QĐ-TTg 08-03-2022

Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025

10 318/QĐ-TTg 08-03-2022

Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

11 2125/QĐ-UBND 06-09-2021

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Hưng Yên

12 2730/QĐ-UBND 29-11-2021

Kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trện địa bàn tỉnh Hưng Yên

13 14/KH-ĐTĐNTM 22-10-2021

Thẩm định các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

14 263/QĐ-TTg 22-02-2022

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

15 181/KH-UBND 29-11-2021

Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025

16 146/QĐ-UBND 17-08-2022

Công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

LIÊN KẾT WEBSITE

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

BẢN ĐỒ HƯNG YÊN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 2959

Tổng lượt truy cập : 4960992

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI HƯNG YÊN

Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Lương Bằng - P. Hiến Nam - TP. Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 02213.3512388/ 02213.3511068