Mặt trận tổ quốc đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình nông thôn mới

Mặt trận tổ quốc đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình nông thôn mới

Công tác tuyên truyền luôn đảm nhiệm trọng trách giữ lửa cho Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, đồng thời phổ biến sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đề ra.

Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng tập trung truyên truyền vận động Nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Hiến pháp năm 2013; Pháp lệnh 34/2007/UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; phòng chống tham nhũng; Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; tiếp tục tuyên truyền thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, các chính sách của tỉnh về xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền xây dựng mô hình “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, “Khu dân cư 3 không", khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường... gắn với tuyên truyền xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lồng ghép tuyên truyền về các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; về thực hiện dân chủ ở cơ sở đến cán bộ MTTQ các cấp, Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư và đông đảo các tầng lớp Nhân dân; phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, Trung tâm chính trị huyện, thị xã, thành phố tổ chức 11 lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền cho gần 2.000 cán bộ Mặt trận, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, thành viên Ban TTND; thường xuyên tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo biên soạn cuốn Bản tin Công tác Mặt trận tỉnh Hưng Yên (mỗi quý 1 kỳ; 1800 cuốn/quý) phát đến tận khu dân cư; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng và duy trì chuyên mục “Đại đoàn kết” phát định kỳ 01 số/tháng trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Hưng Yên,...

Duy trì hoạt động của các mô hình tổ tự quản trên lĩnh vực an ninh trật tự ở các khu dân cư. Vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương trong lĩnh vực phòng chống tội phạm và TNXH; tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh thôn xóm, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tham gia hòa giải những mâu thuẫn nảy sinh ở cộng đồng dân cư, thường xuyên đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền.

Ban Thường trực Ủy ban  MTTQ Việt Nam phối hợp duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, mô hình “phân loại, xử lý rác thải tại gia đình”, góp phần giảm ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn. Ban Công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động; giám sát các hộ gia đình, cá nhân thực hiện quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường; thực hiện phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt ngay tại gia đình; tổ chức thu gom, tập kết và xử lý chất thải, giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu dân cư và nơi công cộng; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn.

Tác giả bài viết: Văn phòng điều phối NTM tỉnh

Nguồn tin: Phạm Thị Ngọc Bích (đưa tin + ảnh)

Đừng bỏ lỡ

LIÊN KẾT WEBSITE

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

BẢN ĐỒ HƯNG YÊN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 2959

Tổng lượt truy cập : 4960992

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI HƯNG YÊN

Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Lương Bằng - P. Hiến Nam - TP. Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 02213.3512388/ 02213.3511068